Om Kårhuset Boulogner

Kårhuset Boulogner (KB) tar emot över 20.000 gäster varje år och drivs av drygt 100 engagerade personer som ideellt på sin fritid anordnar över 100 evenemang per år. Föreningen har i 25 år arbetat för att erbjuda studenter en social mötesplats utanför campus för att umgås och knyta nya kontakter.

Till de vanligaste tillställningarna hör våra pub- och klubbkvällar, där gemene student kan ta sig en matbit mitt i veckan från vår pubmeny, eller dansa och umgås till helgen. Föreningen har också ett eget socialt syfte mot sina medlemmar, som vill göra mer utav sin egen studietid och träffa nya vänner.
Föreningen är den första studentfestföreningen i Skövde med tusentals alumner och ett mycket stort kontaktnät.

Ledningen består av den nio man starka styrelsen som sammanträder varje vecka och inkluderar en heltidsarvoderad som endast jobbar med uthyrningsverksamheten. Styrelseledamöterna har också en operativ roll i den dagliga driften och agerar serveringsansvariga under öppetkvällar. Organisation är i regel mycket platt men samtidigt indelad i flera olika funktioner:

Bar, Restaurang, Service, DJs och Värd är kärnan i organisationen och beskriver olika funktioner under en öppetkväll; kök, entrévärdar, DJs, plock, garderob, bar, branddörrsvakter, disk, uteplatsvärdar med mera.
Utöver detta finns även evenemangs- och trivelsgrupperna som jobbar horisontellt i organisationen vid sidan om vår huvudsaklig verksamhet, för evenemang som exempelvis introduktionen, Halloween, Valborg, St. Patricks, terminsavslutningar, middagar, team buildingar med mera.

KB står i drift året runt. Mellan slutet av augusti till början av juni (~10 månader) arrangeras pub- och klubb och under sommarmånaderna används huset till sommarcaféet och uthyrningar (bröllop, födelsedagsfester, dop, musiktillställningar och andra föreställningar) samt enstaka pubkvällar till de studenter som är kvar i Skövde.
Nästan all verksamhet sker utanför lärosalarna på kvällstid då våra medlemmar studerar på heltid. På dagtid används dock huset till matlagning, leveransmottagning, upprustning och underhåll av huset, planering, möten och andra ärenden relaterade till verksamheten, främst av styrelseledamöterna. Huset finns även tillgängligt för andra föreningar, utskott eller Högskolan i Skövde under dagtid.

En bra mötesplats

För oss är det viktigt att vi fortsätter skapa en bra och uppskattad mötesplats för studenter, så vi frågade studenterna vid Högskolan i Skövde vad de tycker om oss. Skalan 1-6 används så att respondanterna måste luta åt antingen positivt eller negativt om de känner att de ligger någonstans i mitten eller känner sig osäkra.